นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
                           

ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยละเอียด

เมื่อท่านได้มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“ฮุนได” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) และบริษัทในเครือ ความเป็นส่วนตัวของท่านจึงนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่านและขอให้คำมั่นว่าเราจะปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสินค้า และบริการ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับท่าน โดยฮุนไดจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นธุรกิจอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับฮุนไดและอาจมีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากนโยบายของเรา ทั้งนี้ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดจะปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีปฏิบัติตามรูปแบบของสาขานั้นๆเอง โปรดติดต่อสาขาผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดโดยตรง เพื่อขอทราบรายละเอียดดังกล่าว


 1. การบังคับใช้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

วัตถุประสงค์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) นี้ มีขึ้นเพื่อแจ้งและให้ข้อมูลกับท่านถึงวิธีการที่เราจะรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเรา (เช่น www.hyundai.co.th และ/หรือ “เว็บไซต์”) หรือแอพพลิเคชั่น Facebook หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นที่เกี่ยวข้อง (“แอพพลิเคชั่น”)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ หรือใช้เครื่องมือทางออนไลน์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนใดๆแก่เรา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยที่เราอาจจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ระบุตัวตนขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์อีกด้วย

ในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้และยินยอมให้เรารวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย รวมถึงจัดเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  หากท่านไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อกำหนดการใช้งานนี้ ขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยใช้งานและเข้าถึงได้เท่านั้น ฮุนไดมิได้ประสงค์ที่จะรวบรวม ประมวลผล และเข้าถึงหรือตั้งใจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่พำนักอยู่ภายนอกประเทศไทย หากท่านมิได้พำนักอยู่ในประเทศไทย ท่านควรยุติการเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้ และเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รถยนต์ฮุนไดของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮุนไดในประเทศของท่านแทน


 1. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่:

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อ
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 • อีเมล
 • ข้อมูลติดต่ออื่นๆ

การใช้งานเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร

 • วิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยการติดต่อสื่อสารโดยตรง หรือเป็นการส่งต่อการสื่อสารของเรา รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่าน คุ้กกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
 • ตัวระบุที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ รวมถึง ที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่าน
 • ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้งานของท่าน
 • ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log files)

การขายและการบริการ

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนและข้อเรียกร้อง


 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา

เรารวบรวมข้อมูลที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการประมวลผลจะแตกต่างไปตามวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เราอาจรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือมีการร้องขอบริการบางอย่าง ซึ่งรวมไปถึง

1) เมื่อท่านติดต่อเรา
2) เมื่อท่านให้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของท่านโดยสมัครใจ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้แก่เราจะต้องเป็นความจริง สมบูรณ์และถูกต้อง และท่านต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3.2 ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

เรามีการรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าเยี่ยมชม ใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการต่อเนื่อง หรือใช้งานแอพพลิเคชั่น ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนที่เฉพาะเจาะจงของท่าน (เช่น ชื่อ หรือข้อมูลติดต่อของท่าน) แต่อาจรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เช่น ที่อยู่ไอพี เบราว์เซอร์และลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา URLs ชื่ออุปกรณ์ ประเทศ สถานที่ตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการ หรือใช้งานแอพลิเคชั่นของเรา และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานของการให้บริการของเรา หรือของแอพพลิเคชั่นของเรา และเพื่อการวิเคราะห์และการรายงานภายในของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีต่อไปนี้:

3.3 Cookies

เราอาจรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจบางอย่างของผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านการใช้ HTTP cookies ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บน

เว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของท่าน และปรับการออกแบบของเว็บไซต์ให้เหมาะสม Cookies ช่วยให้เราติดตามและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เราทราบถึงความสนใจของผู้ใช้งานและนำมาปรับปรุงประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น Cookies ที่จำเป็นช่วยให้เว็บไซต์ใช้งานได้โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน เช่น การนำทางหน้าเว็บ และการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ ท่านสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อปฎิเสธ Cookies ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies อย่างไรก็ตามการปิดใช้งาน Cookies อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

3.4 Web Beacons

ในหน้าเว็บไซต์บางหน้าของเรา ข้อความทางการค้าในอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าวของฮุนได อาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่รู้จักกันในชื่อ web beacon หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ single-pixel GIFs โดยที่ web beacon จะรวบรวมข้อมูลรวมทั้งจำนวน cookies เวลา และวันที่ในการเข้าชมหน้าเว็บ และรายละเอียดของหน้าเว็บที่ซึ่ง web beacon ติดตั้งอยู่ โดย web beacon เป็นวิธีการที่เราอาจใช้เพื่อปรับปรุง และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการแบบเฉพาะบุคคลได้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลและทำการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงรวบรวมสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และบันทึกจำนวนผู้ใช้งานผู้ซึ่งได้ทำการเปิดรับและมีการโต้ตอบกับข้อความในอีเมลการค้าของเรา

3.5 การทำการโฆษณาที่นำเสนอตามความสนใจ และการวิเคราะห์ผลบนเว็บไซต์ (Web Analytics and Interest-Based Advertising)

ฮุนไดมีการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงบริการจากบุคคลภายนอกในการประมวลผล และบริการโฆษณาที่อ้างอิงตามความสนใจ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและเข้าใจว่าจะพัฒนาการให้บริการลูกค้าของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งฮุนไดได้ใช้บริการเทคโนโลยีเหล่านี้ผ่านผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีความชำนาญด้านการทำการตลาดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์และประมวลผลของเราอาจใช้ cookies หรือเทคโนโลยีอื่นๆในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนในส่วนของพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ซึ่งข้อมูลต่างๆได้แก่ การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ของท่านที่รวบรวมไว้ผ่าน cookies หรือ log files และแหล่งสารสนเทศอื่นๆ (รวมถึง IP address) จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา นอกจากนี้เราอาจได้รับข้อมูลพฤติกรรมที่ท่านมีต่อแคมเปญทางการตลาดบนเว็บไซต์ อุปกรณ์ ฐานระบบ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากคู่ค้าผู้โฆษณาของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการประเมินการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม เพื่อรวบรวมทำเป็นรายงานสถิติกิจกรรมบนเว็บไซต์ของฮุนได และเพื่อนำไปทบทวนความมีประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาด เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล คู่ค้าผู้โฆษณาของเราก็อาจใช้เทคโนโลยีในการติดตามพฤติกรรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ (เช่น HTTP Cookies, web beacons, ID โฆษณา และอื่นๆ) ในการรวบรวมและวัดผลข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านเช่นเดียวกัน เรามีการทำโฆษณาผ่านผู้ให้บริการการทำโฆษณาตามความสนใจ ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต บนฐานระบบ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ (รวมทั้งทางโทรทัศน์) หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการตลาดบนพื้นฐานของความสนใจ หรือการตลาดพื้นฐานของความสนใจแบบเลือกปฏิเสธได้ในภายหลังซึ่งจัดทำโดยคู่ค้าของเรา โปรดเยี่ยมชม Network Advertising Initiative หรือ Digital Advertising Alliance

3.6 ผู้โฆษณาภายนอก

ภาพโฆษณาบางชิ้นงานที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกอาจมีการแสดงผลบนเว็บไซต์ ซึ่งโฆษณาเหล่านี้จะมี cookies และอาจมี web beacons อยู่ด้วย ซึ่งจะแตกต่างจาก cookies และ web beacons ที่ใช้และควบคุมโดยฮุนได โดย cookies และ web beacons ที่ได้รับจากภาพโฆษณาจะถูกรวบรวมโดยผู้โฆษณาของเราและเราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้เราได้มีการใช้บริการบุคคลภายนอกในการช่วยจัดทำโฆษณาและนำมาติดตั้งอยู่ภายในเว็บไซต์ ซึ่งพวกเขาอาจใช้ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ที่แห่งนี้และที่อื่นๆของท่าน (ไม่รวมข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตน) เพื่อช่วยนำเสนอโฆษณาที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านต่อไป บริษัทเหล่านี้อาจปล่อย cookies หรือ web beacons หรือ action tags เพื่อวัดผลประสิทธิภาพการทำโฆษณา พวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับลูกค้าของเขา เช่น วัน เวลา ที่ท่านได้เห็นภาพโฆษณา  ภาพโฆษณาชิ้นใดที่ท่านเห็น รวมไปถึง IP address ของท่านด้วย

3.7 Log Files

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เรามีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ทิศทาง จัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรคร่าวๆเพื่อรวบรวมยอดและนำไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนของข้อมูล IP address นั้นมิได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตน

3.8 ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น

ฮุนไดอาจได้รับข้อมูลของท่านและข้อมูลรถยนต์ของท่านได้จากหลายช่องทาง เช่น เราอาจได้รับข้อมูลของท่านและข้อมูลรถยนต์ของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเราที่งานกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแสดงรถยนต์ บัตรธุรกิจตอบรับ (business reply cards) การชิงโชค การทดลองขับรถยนต์ แบบสอบถาม ประวัติการซื้อขายรถยนต์ และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

1) ข้อมูลติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ เมืองหรือรหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)
2) ข้อมูลรถยนต์ (เลขตัวถังรถยนต์ รุ่นรถยนต์ รุ่นปี โชว์รูมที่จำหน่าย วันที่ซื้อขาย และอื่นๆ)
3) ข้อมูลด้านประชากร (ช่วงอายุ สถานภาพสมรส รายได้ครัวเรือน และอื่นๆ)
4) ข้อมูลการตลาดแบบ Non-credit-related (เมื่อท่านวางแผนที่จะซื้อรถยนต์ที่ท่านกำลังสนใจ เป็นต้น)
5) ความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อบริษัทในเครือฮุนได และคู่ค้าทางธุรกิจ อาทิเช่น โปรแกรม Roadside Assistance

นอกจากนี้ อาจมีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและรถยนต์ของท่าน จากผู้แทนจำหน่ายฮุนได (ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการทางธุรกิจเป็นเอกเทศ) และแหล่งอื่นๆที่มีการจัดหารายชื่อผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์ หรือลูกค้าปัจจุบัน ให้กับเรา โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสนองความต้องการของท่านผ่านการบริการลูกค้า และเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการของเราให้กับท่าน


 1. เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านทั้งแบบแยกต่างหาก หรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อสร้างผลรวมทางสถิติ โดยเป้าหมายหลักในการนำข้อมูลของท่านมาใช้งานรวมไปถึง:

1) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ หรือการบริการจำเพาะที่ท่านร้องขอ
2) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3) เพื่อดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุง และทำให้เว็บไซต์ สินค้า และการบริการที่เรานำเสนอ สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล และเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเป็นไปอย่างราบรื่น และสนองตอบความต้องการเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
4) เพื่อตอบคำถาม หรือรับเรื่องร้องเรียนของท่าน
5) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ หรือการบริการเพิ่มเติม
6) เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เป็นไปตามความสนใจของท่านได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการวัดประสิทธิผลของแคมเปญทางการตลาดบนแพลตฟอร์มต่างๆ
7) เพื่อขอคำติชมและติดต่อท่านเกี่ยวกับการใช้บริการหรือแอพของเรา
8) เพื่อส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลฟีเจอร์ (feature) ใหม่ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายของเรา
9) เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอทางกฎหมายและป้องกันอันตราย
10) เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุแนวโน้มการใช้งาน และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการ หรือแอพพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์การตลาด และประสบการณ์ของท่าน
11) เพื่อให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้ดูแลตรวจจับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย หรือ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสำเนาและสำรองข้อมูล

 

 1. การแบ่งปันข้อมูลของท่าน

เราอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีต่อไปนี้:

5.1 ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม บริษัทในเครือ และคู่ค้าทางการตลาด

ฮุนไดอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์กับบุคคลที่สาม รวมไปถึงผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ได้รับอนุญาต และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้บริการในนามของเรา นอกจากนี้ ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราอาจนำข้อมูลผู้ใช้งานหรือข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์มาใช้ในการให้บริการฮุนได และบริษัทคู่ค้า รวมไปถึงคู่ค้าผู้สนับสนุนและผู้ทำการตลาดอาจนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการจัดทำโปรแกรมทางการตลาดร่วมกันกับฮุนได หรือเพื่อการแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้กับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางการค้าจากบุคคลที่สาม ท่านสามารถดำเนินการยกเลิกการรับข้อมูลสื่อสารได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมมูลสื่อสารที่ปรากฎอยู่ในอีเมล หรือในการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ฮุนไดส่งหาท่าน หรือโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การยกเลิกการสมัครรับหรือการเลือกออกจากการเข้าร่วม” ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

5.2 วัตถุประสงค์ในด้านกฎหมายและการตรวจสอบบัญชี

ฮุนไดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รวบรวมให้กับบุคคลใดก็ตามที่ฮุนไดแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี กฎหมาย หรือบริการอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ฮุนไดยังอาจแบ่งปันข้อมูลหรือโอนข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับ หรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเราให้กับบริษัทอื่น ฮุนไดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ตามหมายเรียก คำสั่งศาล หรือหมายศาล และฮุนไดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่จำเป็นต่อการป้องกันความปลอดภัยทั้งต่อ บุคคล ส่วนรวม หรือความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของฮุนไดและเว็บไซต์

5.3 ด้วยความยินยอมของท่าน

สำหรับกรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยจุดประสงค์อื่น นอกจากท่านจะได้ให้ความยินยอมโดยช่องทางใดๆ ซึ่งหมายรวมถึง การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนแล้ว

 

 1. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ในประเทศไทย หากท่านกำลังเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรือแอพพลิเคชั่นของเราจากภายนอกประเทศไทย โปรดทราบว่าข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลโดยเราในสถานที่ของเรา และโดยบุคคลที่สามซึ่งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือนานขึ้นเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด (เช่น ภาษี การบัญชีหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ)

เมื่อเราพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บหรือประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจะลบ หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถ้าไม่สามารถกระทำได้ (ยกตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างอย่างปลอดภัย และแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมใดๆ จนกว่จะสามารถกระทำการลบข้อมูลของท่านได้

 

 1. การคุ้มครองข้อมูลของท่าน

เราตระหนักถึงข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปกป้องจากการ สูญหาย หรือการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ การทำลายข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ใช้มาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม เราจะให้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ทั้งนี้ บุคคลที่สามดังกล่าวจะต้องใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

 

 1. สิทธิส่วนบุคคลของท่าน

9.1 ท่านมีสิทธิบางอย่างภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งรวมถึง (1) สิทธิในการร้องขอการเข้าถึง และรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการขอแก้ไขหรือลบข้อมูล (3) สิทธิในการได้รับแจ้งเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล และ (4) สิทธิในการจำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากต้องการส่งคำขอดังกล่าวโปรดใช้แบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”

ทั้งนี้ หากเราต้องอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการที่ได้กระทำไปก่อนการถอนความยินยอมนั้น

9.2 ท่านอาจเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็นการให้ข้อมูลโดยสมัครใจ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับและเลือกออกจากการเข้าร่วมในการสื่อสารและการเข้าถึงบางอย่าง หรืออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและลบข้อมูลติดต่อของท่าน โดยติดต่อเรา ตามที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ตามที่ระบุด้านล่าง

ฮุนไดขอเสนอช่องทางในยกเลิกการสมัครรับและเลือกออกจากการเข้าร่วมในการรับอีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายทางการค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากฮุนได

1) ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้ตลอดเวลา โดยใช้การยกเลิกการสมัครรับอีเมล์ตามที่ระบุภายในอีเมล การยกเลิกการสมัครรับอีเมลจะช่วยท่านสามารถจัดการกับการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้ในการรับอีเมลการแจ้งเตือนและแจ้งสิทธิพิเศษ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้ท่านเลือกออกจากการรับอีเมลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เช่น การยืนยันการลงทะเบียน การแจ้งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ และการตอบสนองต่อคำร้องของท่าน
2) ท่านสามารถโทรศัพท์ อีเมล หรือเขียนจดหมายหาเราโดยตรงได้หากท่านต้องการเลือกออกหรือทำการร้องขอให้เรายุติการส่งข้อมูลการค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือ อีเมล คำร้องดังกล่าวสามารถกระทำได้ผ่านช่องทางการกรอกแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” ที่อยู่บนเว็บไซต์ทางการของเรา หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 2 089-1888 ซึ่งทางเลือกอื่นๆ ของท่านที่ว่าข้อมูลจะถูกใช้งานอย่างไรจะมีอธิบายไว้ ณ เวลาที่มีการเก็บข้อมูลจากท่าน

 

10. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านนั้น จะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่ท่านยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา  

 

11. การร้องเรียน

หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย คือ  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“สคส.”) หากท่านเชื่อว่าเราละเมิดสิทธิในการปกป้องข้อมูลของท่านไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ท่านสามารถร้องเรียนไปยัง สคส.ได้

 

12. วันที่มีผลบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่มีผลบังคับใช้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ถูกระบุได้ที่ด้านบนของหน้าเว็บนี้ ฮุนไดของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อ โดยฮุนไดจะมีการใช้งาน แบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้งาน ให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ขณะที่มีการเก็บข้อมูล เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆบนหน้าเว็บแห่งนี้ โปรดกลับมาตรวจสอบเป็นประจำเพื่อท่านจะได้รับทราบว่าเรามีการเก็บข้อมูลอะไร มีการใช้งานอย่างไร และจะมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีใด ซึ่งการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปภายใต้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะหมายความว่าท่านได้ยอมรับนโยบายส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

 

13. การติดต่อเกี่ยวกับนโยบาย

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)  ทางอีเมลได้ที่ dpo@hyundai.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ที่:

 

บริษัท ฮุนไดมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

92 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประเทศไทย

 

อัพเดทล่าสุด วันที่ 27 เมษายน 2563