Service Promotions

รับสิทธิ์ผ่อนสบายใจ 0% นาน 4 เดือน สำหรับค่าอะไหล่และค่าบริการที่ศูนย์บริการฮุนได

04 Jul 2018
อุ่นใจยิ่งขึ้น เมื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮุนไดที่ร่วมรายการ แล้วชำระด้วยบัตรเครดิต รับสิทธิ์ผ่อนสบายใจ 0% นาน 4 เดือน สำหรับค่าอะไหล่และค่าบริการ (ยอดชำระขั้นต่ำ 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2561
Quick menu