Before Service - Outreach

 • ความหมายของ Before Service
  Before Service เป็นบริการบำรุงรักษาเชิงรุกของทีมงานฮุนไดที่ทีมบริการของฮุนไดออกนอกสถานที่เพื่อเข้าถึงสถานที่ที่ใกล้ ลูกค้า และ ช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับรถของลูกค้าซึ่งลูกค้าที่รับบริการ Before Service สามารถสัมผัสบริการซ่อมบำรุงที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบจนถึงการซ่อมแซมจากทีมงานจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ฮุนไดมอเตอร์ • วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
  Before Service จะช่วยให้ผู้ใช้รถฮุนไดมั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานยานพาหนะและช่วยให้ลูกค้าเรียนรู้เคล็ดลับง่ายๆสำหรับการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ซึ่งทีมบริการของบริษัทฮุนไดสนับสนุนลูกค้าให้ลูกค้าเข้ารับบริการ Before Service เพื่อสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย


พบกับทีมบริการจากฮุนไดสำนักงานใหญ่ได้ ตามวันและสถานที่ดังต่อไปนี้

 • ธ.ค. 11

  จังหวัด นครราชสีมา

  11 ~ 15 ธ.ค. 2561

  โดย ฮุนไดนครราชสีมา --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 062-201-0593
 • ธ.ค. 03

  จังหวัด กระบี่

  03 ~ 07 ธ.ค. 2561

  โดย ฮุนไดภูเก็ต --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 091-165-2413
 • พ.ย. 19

  จังหวัด กำแพงเพชร

  19 ~ 24 พ.ย. 2561

  โดย ฮุนไดนครสวรรค์ --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 056-231-555
 • พ.ย. 07

  จังหวัด นครพนม

  07 ~ 10 พ.ย. 2561

  โดย ฮุนไดอุดรธานี --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 081-260-2444
 • ต.ค. 24

  จังหวัด พิษณุโลก

  24 ~ 27 ต.ค. 2561

  โดย ฮุนไดพิษณุโลก --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 081-280-2233, 055-304-773
 • ต.ค. 08

  จังหวัด นครปฐม

  08 ~ 12 ต.ค. 2561

  โดย ฮุนไดนครปฐม --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 097-249-9952
 • ก.ย. 24

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  24 ~ 29 ก.ย. 2561

  โดย ฮุนไดสุราษฏร์ธานี --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 081-893-3288
 • ก.ย. 10

  จังหวัด ขอนแก่น

  10 ~ 15 ก.ย. 2561

  โดย ฮุนไดขอนแก่น --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 086-478-8564
 • ส.ค. 27

  จังหวัด ชลบุรี

  27 ส.ค. ~ 01 ก.ย. 2561

  โดย ฮุนไดพัทยา --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 082-479-7339
 • ส.ค. 06

  จังหวัด เชียงราย

  06 ~ 11 ส.ค. 2561

  โดย ฮุนไดเชียงราย --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 086-116-5995
 • ก.ค. 16

  จังหวัด นครราชสีมา

  16 ~ 21 ก.ค. 2561

  โดย ฮุนไดนครราชสีมา --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 062-201-0593
 • ก.ค. 02

  จังหวัด หาดใหญ่

  02 ~ 07 ก.ค. 2561

  โดย ฮุนไดหาดใหญ่ --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 074-223-388 หรือ 088-788-6159
 • มิ.ย. 18

  จังหวัด กระบี่

  18 ~ 22 มิ.ย. 2561

  โดย ฮุนไดภูเก็ต --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 091-165-2413
 • พ.ค. 31

  จังหวัด น่าน

  31 พ.ค. ~ 02 มิ.ย. 2561

  โดย ฮุนไดเชียงราย --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 086-116-5995
 • พ.ค. 14

  จังหวัด ลพบุรี

  14 ~ 19 พ.ค. 2561

  โดย ฮุนไดนครสวรรค์ --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 056-231-555
 • พ.ค. 09

  จังหวัด เลย

  09 ~ 12 พ.ค. 2561

  โดย ฮุนไดอุดรธานี --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 081-260-2444 หรือ 042-348800-4 กด 0
 • เม.ย. 23

  จังหวัด อุบลราชธานี

  23 ~ 28 เม.ย. 2561

  โดย ฮุนไดอุบลราชธานี --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 062-696-4256 หรือ 045-475011, 045-475099)
 • เม.ย. 02

  จังหวัด พิษณุโลก

  02 ~ 07 เม.ย. 2561

  โดย ฮุนไดพิษณุโลก --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 081-280-2233 หรือ 055-304773
 • มี.ค. 14

  จังหวัด สกลนคร

  14 ~ 17 มี.ค. 2561

  โดย ฮุนไดอุดรธานี --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 081-260-2444 หรือ 042-348800-4 กด 0
 • มี.ค. 12

  จังหวัด กระบี่

  12 ~ 16 มี.ค. 2561

  โดย ฮุนไดภูเก็ต --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 091-165-2413
 • ธ.ค. 14

  จังหวัด กำแพงเพชร

  14 ~ 16 ธ.ค. 2560

  โดย ฮุนไดนครสวรรค์ --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 086-445-7571 หรือ 056-231-555
 • ธ.ค. 08

  จังหวัด นครพนม

  08 ~ 09 ธ.ค. 2560

  โดย ฮุนไดอุดรธานี --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า 081-260-2444 หรือ 042-348800-4 กด 0
 • ก.ย. 25

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  25 ~ 30 ก.ย. 2560

  โดย ฮุนไดสุราษฎร์ธานี --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร 081-677-7787
 • ก.ย. 11

  จังหวัด ขอนแก่น

  11 ~ 16 ก.ย. 2560

  โดย ฮุนไดขอนแก่น --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร 086-478-8563 หรือ 043-246-700-3
 • ส.ค. 21

  จังหวัด ลพบุรี

  21 ~ 26 ส.ค. 2560

  โดย ฮุนไดนครสวรรค์ --- สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร 086-445-7571 หรือ 056-231-555
Load more
Quick menu