คำมั่นสัญญาต่อลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่านและเรามุ่งมั่นที่จะ:

• รับฟังอย่างตั้งใจและกระตือรือร้นติดตามสิ่งที่คุณแจ้งเรา
• รักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
• กำหนดเวลานัดหมายที่สะดวกสำหรับคุณ
• พร้อมต้อนรับทันทีเมื่อคุณมาถึงด้วยความเป็นมิตรและเป็นมืออาชีพ
• ประเมินเวลาในการซ่อมอย่างถูกต้องพร้อมแจ้งประมาณค่าใช้จ่าย
• แจ้งและขออนุญาตลูกค้าก่อนที่จะเริ่มการทำงานเพิ่มเติมใดๆ
• อธิบายรายละเอียดทั้งหมดที่ดำเนินการซ่อมแซมและตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
• ส่งมอบรถภายในเวลาที่นัดหมายไว้ในสภาพที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
• ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ เพื่อสอบถามให้แน่ใจว่าคุณพึงพอใจกับการบริการทั้งหมดที่ได้รับ
Quick menu