การรับประกันคุณภาพรถใหม่
รถยนต์ฮุนไดทุกคันที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จะได้รับสิทธิประโยชน์การรับประกันคุณภาพ ซึ่งการรับประกันครอบคลุมถึงค่าแรงและค่าอะไหล่แท้ฮุนได สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารการรับประกันคุณภาพ หรือ สอบถามผู้แทนจำหน่ายฮุนไดใกล้บ้านคุณ

การเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกัน
การเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกัน จะดำเนินการโดยผู้แทนจำหน่ายฮุนไดอย่างเป็นทางการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การรับประกันคุณภาพ ไม่ครอบคลุมถึงการบริการที่กระทำโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายฮุนไดอย่างเป็นทางการ

การพิจารณาการรับประกัน
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาการรับประกันคุณภาพในทุกกรณี

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพ

ระยะการรับประกัน
ส่วนประกอบใดๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุต่อไปนี้ ของรถยนต์ฮุนไดของท่าน ได้รับการรับประกันคุณภาพตลอด ระยะเวลา 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก

สำหรับ H-1 และ Grand Starex โฉมใหม่ 2020 (MC20) ได้มีการรับประกันคุณภาพ 60 เดือน หรือ 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดอะไหล่ที่คุ้มครองและเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


การรับประกันแบตเตอรี่ 12 โวลต์
แบตเตอรี่ที่ติดตั้งกับรถยนต์ฮุนไดจากโรงงาน รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก

การรับประกันแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าสูง
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ ในรถยนต์ฮุนไดไฟฟ้า รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (สำหรับ IONIQ electric)


การรับประกันการเติมน้ำยาแอร์
การเติมน้ำยาแอร์ได้รับการรับประกันคุณภาพ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก

การรับประกันสี
การรับประกันสีและการเกิดสนิมที่พื้นผิวตัวถังรถ ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องจากการทำสีจากโรงงานผู้ผลิต และ/หรือการเกิดสนิมที่พื้นผิว โดยไม่รวมถึงการผุกร่อน ตัวอย่างเช่น การแก้ไขตกแต่งพื้นผิวเนื่องจากเกิดข้อบกพร่องของเนื้อวัสดุสี หรือการทำสีจากโรงงานผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก

การรับประกันยางรถยนต์
ยางรถยนต์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ฮุนได มีการรับประกันคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตยาง หากท่านพบข้อบกพร่องจากคุณภาพวัสดุหรือการผลิตยาง กรุณาติดต่อบริษัทผู้ผลิตยางหรือผู้แทนจำหน่ายฮุนได อย่างเป็นทางการ

สิ่งที่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
เว้นแต่รายการที่ระบุใน “ข้อยกเว้นสำหรับการรับประกัน” การซ่อมแซมหรือถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ประกอบหรือติดตั้งโดยโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ฮุนได ซึ่งพบว่ามีข้อบกพร่องจากคุณภาพของวัสดุหรือการผลิตภายใต้การใช้งานและการบำรุงรักษาตามปกติ ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน

ความรับผิดชอบของเจ้าของรถ

กรุณาใช้งานรถยนต์ของท่านอย่างเหมาะสม, หมั่นดูแล และบำรุงรักษา ตามคำแนะนำที่ระบุใว้ในคู่มือการใช้รถ และหากท่านต้องใช้งานรถยนต์นอกเหนือจากสภาวะการใช้งานปกติ ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้ในหัวข้อการบำรุงรักษารถ ที่อยู่ในสมุดคู่มือการใช้รถอย่างเคร่งครัด และโปรดเก็บรักษาบันทึกการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เพื่อใช้ยืนยันการบำรุงรักษาตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ

ข้อยกเว้นสำหรับการรับประกัน รายการที่การรับประกันไม่ครอบคลุมประกอบด้วย

• การบำรุงรักษาปกติ: ประกอบด้วย การตรวจเช็ค, การขันแน่น, การปรับตั้ง, การตรวจเช็คระบบเชื้อเพลิง, การถ่วงล้อ, การทำความสะอาด, การหล่อลื่น, การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก, น้ำมันคลัตช์, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์, น้ำยาเติมหม้อน้ำ, น้ำกลั่นแบตเตอรี่, น้ำยาฉีดล้างกระจกบังลมหน้า, การเติมน้ำยาแอร์, การสลับยาง เป็นต้น

• การเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือการสึกหรอตามธรรมชาติของอะไหล่ดังต่อไปนี้ (เว้นแต่การเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าวเป็นผลจากความบกพร่องของคุณภาพวัสดุหรือ การประกอบ)
- หัวเทียน, ผ้าเบรก หรือ จานเบรก, แผ่นคลัตช์ หรือ จานกดคลัตช์, ใบปัดน้ำฝน
- ไส้กรอง, หลอดไฟ, ฟิวส์, สายพาน, อะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ

• ความเสียหายหรือบกพร่องที่เป็นผลจาก สาเหตุดังต่อไปนี้
- ละเลยการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ
- การใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, การใช้งานเกินกำลัง, อุบัติเหตุ, การโจรกรรม, อุทกภัย, หรืออัคคีภัย
- การใช้น้ำมัน, ของเหลวต่างๆ, หรือสารหล่อลื่น ที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานที่กำหนด
- การใช้อะไหล่เทียมหรืออะไหล่อื่นที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของฮุนได
- การใช้อุปกรณ์ตกแต่ง, หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดเตรียมโดยฮุนได
- การแก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, หรือซ่อมอย่างไม่เหมาะสม
- การเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติของชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีเนื้อวัสดุเป็นยาง, หนัง, แผงประตู, หรือเบาะรถยนต์
- อาการเสียงดังเพียงเล็กน้อยหรือการสั่นของเครื่องยนต์ขณะทำงานตามปกติ หรืออาการใดๆ ซึ่งไม่ได้ถือเป็นความผิดปกติของการทำงานหรือคุณภาพของรถยนต์หรืออะไหล่

• อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่อง เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าบรรทุก, ค่าเสียหายทางการค้า, ค่าเสียหายส่วนบุคคล, และค่าเสียหายจากการใช้รถ เป็นต้น

• ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษอื่นใด เช่น ความเสียหายในทางเศรษฐกิจใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การจ่ายเงินค่าเสียเวลา, ค่าเสียโอกาสในการใช้รถ, ค่าเช่ารถ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าเก็บรักษา, ค่าภาษีใดๆ หรือ ค่าเสียหายต่อเนื่องอื่นๆ เป็นต้น

• อื่นๆ ได้แก่:
- รถยนต์ที่ถูกปรับเปลี่ยนมาตรวัดระยะทาง
- ปฏิกิริยาทางอากาศ เช่น สนิมในอากาศ. สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม, ฝนกรด, ลูกเห็บ, พายุ, เกลือในอากาศ, ภัยธรรมชาติทุกชนิด
- สีถลอก, เป็นรอย, หรือด่าง, หรือตัวถังเสียหาย
- ผลกระทบจากสภาพถนน เช่น เศษหินกระเด็น, กรวด, ทราย, ฝุ่นผงต่างๆ เป็นต้น

Quick menu